Veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítás

Az egyre fejlettebb technológiák alkalmazása révén a gyárakban, műhelyekben egyre több olyan anyaggal, eszközzel dolgoznak, amelyek később veszélyes hulladékká (pl.: festékek, lakkok, vegyszerek, olajok, elektronikai eszközök, akkumulátorok stb.) válnak. A környezetet és az egészséget veszélyeztető hulladékok kezelése nagy felelősséget jelent, megbízhatóság, tapasztalat, szakértelem, modern technológia szükségeltetik hozzá. A veszélyes hulladékok tárolása speciális edényzetet igényel, szállításuknál az ADR előírásait kell betartani, számos szigorú jogszabály vonatkozik a kezelésükre. A Saubermacher környezetmérnök és vegyész végzettségű kollégáival, ADR-engedéllyel rendelkező gépkocsivezetőivel és az ADR előírásoknak megfelelően felszerelt tehergépkocsikkal, a szükséges hatósági engedélyek birtokában és modern kezelési technológiákkal áll az Ön rendelkezésére.

A veszélyes termelési hulladékok legnagyobb részét az olajos hulladékok teszik ki. A gyárakban, műhelyekben leggyakrabban fáradt olajjal, olajos rongyokkal, szűrőkkel, alkatrészekkel találkozunk, ezek szelektív gyűjtésével azonban nem mindenhol. Pedig az olajos hulladékok települési hulladékokhoz keverése szigorúan tilos! Ugyanígy a festékek, lakkok, higítók, oldószerek, ragasztók maradékainak, flakonjainak, valamint az ezekkel szennyezett egyéb hulladékoknak a külön gyűjtéséről és megfelelő ártalmatlanításáról is gondoskodni kell. Minderre környezetbarát, biztonságos megoldást kínálunk. A felsorolt hulladékok gyűjtéséhez halmazállapotuknak megfelelően műanyag tartályt, hordót vagy konténert, rendszeres szállítási megrendelés esetén pedig cseregöngyöleget is biztosítunk. Minél nagyobb mennyiséget tud a termelő átmenetileg tárolni, és így cégünk egyidejűleg elszállítani, annál gazdaságosabb a hulladékkezelés. Az olajos és festékes hulladékok égetőművekbe kerülnek, akiknél keretszerződéseink biztosítják a kedvező árakat és a megbízható ártalmatlanítást.

Havária esetén is számíthat ránk! Egy baleset következtében kiömlött olaj nagy környezeti károkat okozhat, ezért fontos a gyors és szakszerű beavatkozás, amit a Saubermacher garantál.

Veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítás

gefaehrlicheabfaelle

entsorgung_gefaehrlicher_abfaelle