Környezetvédelmi tanácsadás

Környezetvédelmi mérnöki irodánk kiváló szakembergárdája környezetmérnökökből, vegyészekből, geológusokból áll, akik tervezőként, projektvezetőként, felelős műszaki vezetőként már számos környezetvédelmi projektben bizonyítottak.

Tudásukat és tapasztalatukat a következő szolgáltatásokban bocsátják az Ön rendelkezésére:

 • környezeti állapotfelmérés, auditálás;
 • hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
 • veszélyes hulladékok laboratóriumi ellenőrző vizsgálatai;
 • helytelen hulladékkezelésből adódó káros környezeti hatások feltárása és felszámolása;
 • meglévő környezetszennyező lerakók felkutatása és felszámolása, rekultiválás;
 • haváriák környezetszennyező hatásainak felszámolása;
 • szennyezett területek szanálása, kármentesítés;
 • környezeti állapotfelmérés, auditálás;
 • hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
 • kommunális hulladéklerakók, gyűjtőudvarok tervezése és megvalósítása;
 • veszélyeshulladék-gyűjtő telepek, átmeneti tárolók, előkezelő telepek és lerakók tervezése és építése;
 • veszélyes termelési hulladékok üzemen belüli gyűjtési, tárolási és nyilvántartási rendszerének, illetve hulladékkezelési intézkedési terveknek a kidolgozása;
 • hulladéklerakási és ártalmatlanítási szaktanácsadás.

Környezetvédelmi tanácsadás

abfallwirtschaftskonzept

abfallwirtschaftskonzept